18. 10. 2019  1:30 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HOLÁSEK, T. -- STELTENPOHL, P. CO2 capture in a multistage adsorption equipment. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: CO2 capture in a multistage adsorption equipment
Český názov:
Autor: Ing. Tomáš Holásek
doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.
Pracovisko: Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: adsorpcia, oxid uhličitý, adsorption, Lewatit® VP OC 1065, carbon dioxide, Flue gas, viacstupňové fluidizované lôžko, Spaliny zemného plynu, multistage fluidized bed
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Tomáš Holásek
Posledná zmena: 01.06.2019 22:26 (Import dát z knižnice)