23. 10. 2020  14:09 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HOLÁSEK, T. -- STELTENPOHL, P. CO2 capture in a multistage adsorption equipment. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: CO2 capture in a multistage adsorption equipment
Český názov:
Autor: Ing. Tomáš Holásek
doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.
Pracovisko:
Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: adsorpcia, oxid uhličitý, adsorption, Lewatit® VP OC 1065, carbon dioxide, Flue gas, viacstupňové fluidizované lôžko, Spaliny zemného plynu, multistage fluidized bed
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
01.06.2019 22:26 (Import dát z knižnice)