21. 10. 2020  5:08 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOLJANCIC, N. -- VYVIURSKA, O. -- BALABAN, M. -- ANTIC, M. -- ŠPÁNIK, I. Assessment of oil pollution in river sediments (river Vrbas, Bosnia and Herzegovina) and coastal soil samples. In The 43rd International Symposium on Capillary Chromatography & The 16th GC×GC Symposium, 12.17.5.2019, Fort Worth, Texas, USA. Fort Worth, Texas, USA: Texas Wright´s Media, 2019, s. 27.

Originálny názov:
Assessment of oil pollution in river sediments (river Vrbas, Bosnia and Herzegovina) and coastal soil samples
Slovenský názov:
Autor: Nemanja Koljancic (40%)
Mgr. Olga Vyviurska, PhD. (40%)
Milica Balaban (5%)
Mališa Antic (5%)
prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. (10%)
Pracovisko:
Ústav analytickej chémie
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
The 43rd International Symposium on Capillary Chromatography & The 16th GC×GC Symposium, 12.17.5.2019, Fort Worth, Texas, USA
Podnázov:
Od strany:
27
Do strany:
27
Počet strán:
1
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 08.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

The 43rd International Symposium on Capillary Chromatography & The 16th GC×GC Symposium, 12.17.5.2019, Fort Worth, Texas, USA. Fort Worth, Texas, USA: Texas Wright´s Media, 2019.

Originálny názov:
The 43rd International Symposium on Capillary Chromatography & The 16th GC×GC Symposium, 12.17.5.2019, Fort Worth, Texas, USA
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Texas Wright´s Media
Miesto vydania:
Fort Worth, Texas, USA
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
13.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)