23. 10. 2020  13:46 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

NEMČEKOVÁ, K. -- SOCHR, J. -- LABUDA, J. Effect of Silver Nanoparticles towards DNA via Formation of Reactive Oxygen Species. In Proceedings of the International Conference Modern Electrochemical Methods XXXIX. Ústí nad Labem,: BEST servis, 2019, s. 163--166. ISBN 978-80-905221-7-6.

Originálny názov:
Effect of Silver Nanoparticles towards DNA via Formation of Reactive Oxygen Species.
Slovenský názov:
Autor: Ing. Katarína Nemčeková (70%)
Ing. Jozef Sochr, PhD. (15%)
prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. (15%)
Pracovisko:
Ústav analytickej chémie
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Proceedings of the International Conference Modern Electrochemical Methods XXXIX
Podnázov:
Od strany:
163
Do strany: 166
Počet strán:
4
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 08.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Proceedings of the International Conference Modern Electrochemical Methods XXXIX. Ústí nad Labem,: BEST servis, 2019. ISBN 978-80-905221-7-6.

Originálny názov: Proceedings of the International Conference Modern Electrochemical Methods XXXIX
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-905221-7-6
Vydavateľ:
BEST servis
Miesto vydania: Ústí nad Labem,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 05.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)