21. 10. 2019  1:41 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SVITKOVÁ, V. -- LABUDA, J. -- VYSKOČIL, V. Indirect Detection of DNA Damage at Silver Solid Amalgam Electrodes. In Proceedings of the International Conference Modern Electrochemical Methods XXXIX. Ústí nad Labem,: BEST servis, 2019, s. 193--196. ISBN 978-80-905221-7-6.

Originálny názov: Indirect Detection of DNA Damage at Silver Solid Amalgam Electrodes
Slovenský názov:
Autor: Ing. Veronika Svitková, PhD. (70%)
prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. (15%)
Vlastimil Vyskočil (15%)
Pracovisko: Ústav analytickej chémie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Proceedings of the International Conference Modern Electrochemical Methods XXXIX
Podnázov:
Od strany: 193
Do strany: 196
Počet strán: 4
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Veronika Svitková, PhD.
Posledná zmena: 08.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Proceedings of the International Conference Modern Electrochemical Methods XXXIX. Ústí nad Labem,: BEST servis, 2019. ISBN 978-80-905221-7-6.

Originálny názov: Proceedings of the International Conference Modern Electrochemical Methods XXXIX
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-905221-7-6
Vydavateľ: BEST servis
Miesto vydania: Ústí nad Labem,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 05.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)