17. 10. 2019  17:27 Hedviga
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KHVALBOTA, L. -- MACHYŇÁKOVÁ, A. -- ŠPÁNIK, I. Enatioselektívna analýza terpénov prítomných v slovenských tokajských vínach. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, s. 106--109. ISBN 978-80-8208-010-3.

Originální název: Enatioselektívna analýza terpénov prítomných v slovenských tokajských vínach
Slovenský název:
Autor: Mgr. Liudmyla Khvalbota (40%)
Ing. Andrea Machyňáková, PhD. (30%)
prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. (30%)
Pracoviště: Ústav analytickej chémie
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Additives and contaminants in foodstuffs 2019
Podnázev:
Od strany: 106
Do strany: 109
Počet stran: 4
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. Liudmyla Khvalbota
Poslední změna: 08.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019. ISBN 978-80-8208-010-3.

Originální název: Additives and contaminants in foodstuffs 2019
Anglický název:
Český název:
Editor: Ing. Ladislav Staruch, PhD. (50%)
doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD. (50%)
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-8208-010-3
Nakladatel: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU
Místo vydání: Bratislava,
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 25.05.2019 22:25 (Import dat z knihovny)