21. 10. 2020  4:58 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KHVALBOTA, L. -- MACHYŇÁKOVÁ, A. -- ŠPÁNIK, I. Enatioselektívna analýza terpénov prítomných v slovenských tokajských vínach. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, s. 106--109. ISBN 978-80-8208-010-3.

Originálny názov:
Enatioselektívna analýza terpénov prítomných v slovenských tokajských vínach
Slovenský názov:
Autor:
Mgr. Liudmyla Khvalbota (40%)
Ing. Andrea Machyňáková, PhD. (30%)
prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. (30%)
Pracovisko:
Ústav analytickej chémie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
Additives and contaminants in foodstuffs 2019
Podnázov:
Od strany:
106
Do strany: 109
Počet strán:
4
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil: Mgr. Liudmyla Khvalbota
Posledná zmena:
08.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019. ISBN 978-80-8208-010-3.

Originálny názov:
Additives and contaminants in foodstuffs 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
978-80-8208-010-3
Vydavateľ:
Slovenská chemická knižnica FCHPT STU
Miesto vydania:
Bratislava,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
25.05.2019 22:25 (Import dát z knižnice)