21. 10. 2020  4:48 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DYLÍKOVÁ, J. -- KALIŇÁKOVÁ, B. -- KOVÁČIK, D. -- MEDVECKÁ, V. -- KRYŠTOFOVÁ, S. -- HOPPANOVÁ, L. -- PALUŠKOVÁ, V. -- ZAHORANOVÁ, A. Cold plasma as a novel strategy to fungal inactivation with impact on mycotoxin production. In VACEK, L. XXVIII. konference mladých mikrobiologů. Brno,: Masarykova univerzita, 2019, s. 27. ISBN 978-80-210-9296-9.

Originálny názov: Cold plasma as a novel strategy to fungal inactivation with impact on mycotoxin production
Slovenský názov:
Autor:
Ing. Juliana Dylíková, PhD. (30%)
Ing. Barbora Kaliňáková, PhD. (15%)
Dušan Kováčik (15%)
Veronika Medvecká (15%)
Ing. Svetlana Kryštofová, PhD. (5%)
Ing. Lucia Hoppanová (10%)
Ing. Veronika Palušková (5%)
Anna Zahoranová (5%)
Pracovisko:
Ústav biochémie a mikrobiológie
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
XXVIII. konference mladých mikrobiologů
Podnázov:
Od strany:
27
Do strany:
27
Počet strán:
1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
15.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

VACEK, L. XXVIII. konference mladých mikrobiologů. Brno,: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9296-9.

Originálny názov:
XXVIII. konference mladých mikrobiologů
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Lukáš Vacek
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-210-9296-9
Vydavateľ: Masarykova univerzita
Miesto vydania:
Brno,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
13.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)