18. 10. 2019  0:57 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PULIGUNDLA, P. -- ŠMOGROVIČOVÁ, D. -- MOK, C. -- OBULAM, V S R. A review of recent advances in high gravity ethanol fermentation. In Renewable Energy. 2019, s. 1366--1379.

Originálny názov: A review of recent advances in high gravity ethanol fermentation
Slovenský názov:
Autor: Pradeep Puligundla (3%)
doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. (95%)
Chulkyoon Mok (1%)
Vijaya Sarathi Reddy Obulam (1%)
Pracovisko: Ústav biotechnológie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Renewable Energy
Podnázov:
Od strany: 1366
Do strany: 1379
Počet strán: 14
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: etanol, Saccharomyces cerevisiae
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD.
Posledná zmena: 15.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Renewable Energy. 2019.

Originálny názov: Renewable Energy
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 15.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)