23. 10. 2020  13:40 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PULIGUNDLA, P. -- ŠMOGROVIČOVÁ, D. -- MOK, C. -- OBULAM, V S R. A review of recent advances in high gravity ethanol fermentation. Renewable Energy, 133. s. 1366--1379.

Originálny názov: A review of recent advances in high gravity ethanol fermentation
Slovenský názov:
Autor: Pradeep Puligundla (3%)
doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. (95%)
Chulkyoon Mok (1%)
Vijaya Sarathi Reddy Obulam (1%)
Pracovisko:
Ústav biotechnológie
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum:
Renewable Energy
Číslo zväzku (ročník):
133
Od strany:
1366
Do strany:
1379
Počet strán:
14
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová:
slovenčina: etanol, Saccharomyces cerevisiae
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD.
Posledná zmena:
16.11.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Renewable Energy. 2019.

Originálny názov:
Renewable Energy
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
15.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)