24. 10. 2020  13:26 Kvetoslava
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JÁNOŠÍKOVÁ, Š. -- GRACZOVÁ, E. -- STELTENPOHL, P. Carboxylic acid separation from its diluted aqueous solution using ionic liquid. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 155. ISBN 978-80-8208-011-0.

Originální název:
Carboxylic acid separation from its diluted aqueous solution using ionic liquid
Slovenský název:
Autor: Bc. Šárka Jánošíková (35%)
doc. Ing. Elena Graczová, CSc. (15%)
doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD. (50%)
Pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník:
Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering
Podnázev:
Od strany: 155
Do strany: 155
Počet stran:
1
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace:
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vědní obor:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil:
Bc. Šárka Jánošíková
Poslední změna: 22.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019. ISBN 978-80-8208-011-0.

Originální název:
Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering
Anglický název:
Český název:
Editor: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. (50%)
Ing. Mário Mihaľ, PhD. (50%)
Druh publikace:
sborník
ISBN: 978-80-8208-011-0
Nakladatel: Slovak Society of Chemical Engineering
Místo vydání: Bratislava,
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 01.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)