27. 10. 2020  13:36 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MASÁROVÁ, P. -- BOČA, R. -- MONCOĽ, J. Crystal structures and magnetism of novel dinuclear dipicolinate compounds containing neocuproine. Inorganic Chemistry Communications, 104. s. 197--200.

Originálny názov:
Crystal structures and magnetism of novel dinuclear dipicolinate compounds containing neocuproine
Slovenský názov:
Autor:
Ing. Petra Masárová, PhD. (40%)
prof. Ing. Roman Boča, DrSc. (30%)
doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD. (30%)
Pracovisko: Oddelenie anorganickej chémie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Inorganic Chemistry Communications
Číslo zväzku (ročník):
104
Od strany:
197
Do strany:
200
Počet strán: 4
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
22.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Inorganic Chemistry Communications.

Originálny názov: Inorganic Chemistry Communications
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena:
22.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)