21. 10. 2019  2:03 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MASÁROVÁ, P. -- BOČA, R. -- MONCOĽ, J. Crystal structures and magnetism of novel dinuclear dipicolinate compounds containing neocuproine. Inorganic Chemistry Communications, 104. s. 197--200.

Originálny názov: Crystal structures and magnetism of novel dinuclear dipicolinate compounds containing neocuproine
Slovenský názov:
Autor: Ing. Petra Masárová, PhD. (40%)
prof. Ing. Roman Boča, DrSc. (30%)
doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD. (30%)
Pracovisko: Oddelenie anorganickej chémie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Inorganic Chemistry Communications
Číslo zväzku (ročník): 104
Od strany: 197
Do strany: 200
Počet strán: 4
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Petra Masárová, PhD.
Posledná zmena: 22.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Inorganic Chemistry Communications.

Originálny názov: Inorganic Chemistry Communications
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 22.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)