21. 10. 2019  3:09 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BELANSKÁ, B. -- HOJEROVÁ, J. Aktívne hydratačné látky v kozmetických výrokoch. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Aktívne hydratačné látky v kozmetických výrokoch
Anglický názov: Active Moisturizing Agents in Cosmetics
Český názov:
Autor: Bc. Bianka Belanská
doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie
Ústav potravinárstva a výživy
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: moisturizing agents, skin, kozmetické výrobky, hydratačné látky, koža, cosmetics, hydratácia, starostlivosť o pleť, skin care, hydration
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Bianka Belanská
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)