21. 10. 2019  16:59 Uršuľa
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BARTÓK, Z. -- BODÍK, I. Matematický model výpočtu spotreby drog z analýzy splaškových odpadových vôd. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Matematický model výpočtu spotreby drog z analýzy splaškových odpadových vôd
Anglický název: Mathematical Model for Estimation of Illicit Drugs Consumption from Sewage
Český název:
Autor: Bc. Zoltán Bartók
prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Pracoviště: Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: monitoring, drugs, wastewater, drogy, odpadové vody
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Zoltán Bartók
Poslední změna: 22.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)