23. 9. 2020  2:27 Zdenka
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BARTÓK, Z. -- BODÍK, I. Matematický model výpočtu spotreby drog z analýzy splaškových odpadových vôd. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov:
Matematický model výpočtu spotreby drog z analýzy splaškových odpadových vôd
Anglický názov: Mathematical Model for Estimation of Illicit Drugs Consumption from Sewage
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: monitoring, drugs, wastewater, drogy, odpadové vody
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Bc. Zoltán Bartók
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)