18. 9. 2019  18:23 Eugénia
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KOVÁČOVÁ, A. -- HERICH, P. Syntéza koordinačných zlúčenín titánu vychádzajúca z derivátov salicylovej kyseliny a rôznych O a N-ligandov. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Syntéza koordinačných zlúčenín titánu vychádzajúca z derivátov salicylovej kyseliny a rôznych O a N-ligandov
Anglický název: Synhesis of titanium coordination compounds derived from salicylic acid and different O and N-ligands
Český název:
Autor: Bc. Andrea Kováčová
Mgr. Peter Herich, PhD.
Pracoviště: Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: protirakovinová aktivita, salicylic acid, salicylová kyselina, anticancer activity, titanium complex, titánový complex
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Andrea Kováčová
Poslední změna: 22.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)