17. 10. 2019  2:22 Hedviga
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOVÁČOVÁ, A. -- HERICH, P. Syntéza koordinačných zlúčenín titánu vychádzajúca z derivátov salicylovej kyseliny a rôznych O a N-ligandov. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Syntéza koordinačných zlúčenín titánu vychádzajúca z derivátov salicylovej kyseliny a rôznych O a N-ligandov
Anglický názov: Synhesis of titanium coordination compounds derived from salicylic acid and different O and N-ligands
Český názov:
Autor: Bc. Andrea Kováčová
Mgr. Peter Herich, PhD.
Pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: protirakovinová aktivita, salicylic acid, salicylová kyselina, anticancer activity, titanium complex, titánový complex
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Andrea Kováčová
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)