21. 10. 2020  10:59 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KEREKESOVÁ, M. -- SEKRETÁR, S. Chemické a biologické vlastnosti propolisu. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Chemické a biologické vlastnosti propolisu
Anglický názov:
Chemical and Biological Properties of Propolis
Český názov:
Autor: Bc. Marianna Kerekesová
doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD.
Pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie
Ústav potravinárstva a výživy
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: Využitie, Propolis, Včely, Use, Bees
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Bc. Marianna Kerekesová
Posledná zmena:
22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)