21. 10. 2020  9:54 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

REGEŠ, M. -- KAPOOR, S. -- LUPTÁKOVÁ, D. -- HOSKERI, J. -- BAČIAK, L. -- JURÁNEK, I. Histology examination of neonatal brain hypoxic-ischemic injury in newborn rats. In Minisymposium on Clinical & Experimental Neonatology – Bridging the Gap, 13.-14.6.2019, Bratislava. Bratislava,: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV, 2019, s. 20.

Originálny názov: Histology examination of neonatal brain hypoxic-ischemic injury in newborn rats
Slovenský názov:
Autor:
Michal Regeš (20%)
Sonam Kapoor (16%)
Dominika Luptáková (16%)
Joy Hoskeri (16%)
Mgr. Ladislav Bačiak, PhD. (16%)
Ivo Juránek (16%)
Pracovisko:
Centrálne laboratóriá FCHPT
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Minisymposium on Clinical & Experimental Neonatology – Bridging the Gap, 13.-14.6.2019, Bratislava
Podnázov:
Od strany: 20
Do strany:
20
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Minisymposium on Clinical & Experimental Neonatology – Bridging the Gap, 13.-14.6.2019, Bratislava. Bratislava,: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV, 2019.

Originálny názov:
Minisymposium on Clinical & Experimental Neonatology – Bridging the Gap, 13.-14.6.2019, Bratislava
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV
Miesto vydania:
Bratislava,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)