21. 10. 2020  11:05 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MIHALIKOVÁ, M. -- MARTINIAKOVÁ, S. Antioxidačný účinok vybraných vonných silíc. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov:
Antioxidačný účinok vybraných vonných silíc
Anglický názov:
Antioxidant Effect of Selected Fragrance Oils
Český názov:
Autor:
Bc. Martina Mihaliková
Ing. Silvia Martiniaková, PhD.
Pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie
Ústav potravinárstva a výživy
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: iritácia, irritation, DPPH, esenciálne oleje, essential oils, antioxidant activity, antioxidačný účinok
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)