8. 12. 2019  1:38 Marína
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KARASOVÁ, N. -- MARTINIAKOVÁ, S. Redoxné stavy koenzýmu Q10: ich biologická aktivita a antioxidačný potenciál. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Redoxné stavy koenzýmu Q10: ich biologická aktivita a antioxidačný potenciál
Anglický názov: Redox States of Coenzyme Q10: Their Biological Activitiy and Antioxidant Potential
Český názov:
Autor: Bc. Natália Karasová
Ing. Silvia Martiniaková, PhD.
Pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie
Ústav potravinárstva a výživy
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: mobile phase, ubichinón, mobilná fáza, produkcia energie, ubiquinol, energy production, ubiquinone, ubichinol, CoQ10, antioxidant
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Natália Karasová
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)