21. 10. 2019  2:11 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

REJDA, E. -- HORVÁTH, B. Katalytická oxidácia propénu v plynnej fáze. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Katalytická oxidácia propénu v plynnej fáze
Anglický názov: Catalytic oxidation of propene in the gas phase
Český názov:
Autor: Bc. Erik Rejda
Ing. Blažej Horváth, PhD.
Pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: katalyzátory na báze Fe,Mo,V, catalytic oxidation, propylénoxid, propene, Fe,Mo,V-based catalysts, propylene oxide, propén, gas chromatography, plynová chromatografia, katalytická oxidácia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Erik Rejda
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)