19. 10. 2019  12:32 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MAZÁŇOVÁ, P. -- MOŠOVSKÁ, S. Čajová huba kombucha - jej účinky a využitie. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Čajová huba kombucha - jej účinky a využitie
Anglický názov: Kombucha Tea Fermentation - Her Potency and Expolitation
Český názov:
Autor: Bc. Petra Mazáňová
Ing. Silvia Mošovská, PhD.
Pracovisko: Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: fermentácia, kvasinky, kombucha tea, baktérie, kombucha, bacteria, čaj, tea, fermentation, yeast, kombuchový nápoj
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Petra Mazáňová
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)