21. 10. 2020  11:07 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MAZÁŇOVÁ, P. -- MOŠOVSKÁ, S. Čajová huba kombucha - jej účinky a využitie. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov:
Čajová huba kombucha - jej účinky a využitie
Anglický názov:
Kombucha Tea Fermentation - Her Potency and Expolitation
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: fermentácia, kvasinky, kombucha tea, baktérie, kombucha, bacteria, čaj, tea, fermentation, yeast, kombuchový nápoj
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)