21. 10. 2019  2:08 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GRÖGEROVÁ, A. -- MOŠOVSKÁ, S. Klíčky vo výžive. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Klíčky vo výžive
Anglický názov: Sprouts in Nutrition
Český názov:
Autor: Aneta Grögerová
Ing. Silvia Mošovská, PhD.
Pracovisko: Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: nutričné zložky, naklíčené semená, sprouts, sprouted seeds, obsahové látky, mikrobiálne riziká, nutritional components, microbial risks, klíčenie, germination, klíčky, content substances
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Aneta Grögerová
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)