20. 11. 2019  20:01 Félix
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOVANECZOVÁ, M. -- SOCHR, J. Biosenzory ako analytické nástroje v klinickej chémii. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Biosenzory ako analytické nástroje v klinickej chémii
Anglický názov: The Biosensors as Analytical Tools in Clinical Chemistry
Český názov:
Autor: Monika Kovaneczová
Ing. Jozef Sochr, PhD.
Pracovisko: Ústav analytickej chémie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: enzým, stanovenie, paracetamol, enzyme, biosenzor, biosensor, determination
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Monika Kovaneczová
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)