19. 10. 2019  12:38 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JELEŇOVÁ, G. -- GAJDOŠ, P. Konštrukcia vektorového systému pre heterológnu expresiu génu v kvasinkách Rhodosporidium toruloides. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Konštrukcia vektorového systému pre heterológnu expresiu génu v kvasinkách Rhodosporidium toruloides
Anglický názov: Vector system construction for heterologous gene experssion in yeast Rhodosporidium toruloides
Český názov:
Autor: Bc. Gabriela Jeleňová
Ing. Peter Gajdoš, PhD.
Pracovisko: Ústav biotechnológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: kyselina puniková, PgFADX, URA3, R. toruloides, punicic acid
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Gabriela Jeleňová
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)