16. 10. 2019  14:00 Vladimíra
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PAULÍKOVÁ, M. -- ZAKHAR, R. Vplyv arzénu na aktivitu biomasy a jeho zachytávanie v procese aktivácie. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Vplyv arzénu na aktivitu biomasy a jeho zachytávanie v procese aktivácie
Anglický název: Effect of Arsenic on Biomass Activity And Its Uptake In the Activation Process
Český název:
Autor: Bc. Michaela Paulíková
Ing. Ronald Zakhar
Pracoviště: Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: activated sludge, arsenic, respirometry, aktivovaný kal, odpadové vody, respirometria, wastewater, arzén
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Michaela Paulíková
Poslední změna: 22.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)