16. 9. 2019  22:40 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PAULÍKOVÁ, M. -- ZAKHAR, R. Vplyv arzénu na aktivitu biomasy a jeho zachytávanie v procese aktivácie. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Vplyv arzénu na aktivitu biomasy a jeho zachytávanie v procese aktivácie
Anglický názov: Effect of Arsenic on Biomass Activity And Its Uptake In the Activation Process
Český názov:
Autor: Bc. Michaela Paulíková
Ing. Ronald Zakhar
Pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: activated sludge, arsenic, respirometry, aktivovaný kal, odpadové vody, respirometria, wastewater, arzén
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Michaela Paulíková
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)