18. 10. 2019  1:08 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BOROŠOVÁ, J. -- MIKULAJOVÁ, A. Celiakia a výživa. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Celiakia a výživa
Anglický názov: Celiac Disease and Nutrition
Český názov:
Autor: Jana Borošová
Ing. Anna Mikulajová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie výživy a hodnotenia potravín
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: gluten- free diet, celiac disease, celiakia, lepok, bezlepková diéta, gluten
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Jana Borošová
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)