23. 10. 2020  13:53 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BOROŠOVÁ, J. -- MIKULAJOVÁ, A. Celiakia a výživa. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov:
Celiakia a výživa
Anglický názov:
Celiac Disease and Nutrition
Český názov:
Autor:
Pracovisko: Oddelenie výživy a hodnotenia potravín
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: gluten- free diet, celiac disease, celiakia, lepok, bezlepková diéta, gluten
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Jana Borošová
Posledná zmena:
22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)