19. 10. 2019  11:26 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SOCHOVIČOVÁ, M. -- ŠTEFUCA, V. Kinetické aspekty enzýmovej oxidácie 2-fenyletanolu na fenylacetaldehyd bunkami Gluconobacter oxydans. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Kinetické aspekty enzýmovej oxidácie 2-fenyletanolu na fenylacetaldehyd bunkami Gluconobacter oxydans
Anglický názov: Kinetic aspects of the enzymatic oxidation of 2-phenylethanol to phenylacetaldehyde by Gluconobacter oxydans
Český názov:
Autor: Bc. Miriam Sochovičová
doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Pracovisko: Ústav biotechnológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: biotransformácia, 2-fenyletanol, biotransformation, 2-phenylethanol, fenylacetaldehyd, phenylacetaldehyde, Gluconobacter oxydans
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Miriam Sochovičová
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)