18. 10. 2019  1:58 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MÉSÁROŠ, J. -- ŠTEFUCA, V. Kinetika fermentačnej prípravy D-arabitolu z glycerolu. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Kinetika fermentačnej prípravy D-arabitolu z glycerolu
Anglický názov: Kinetics of fermentation preparation of D-arabitol from glycerol
Český názov:
Autor: Bc. Jakub Mésároš
doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Pracovisko: Ústav biotechnológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: kinetický model, glycerol, Candida quercitrusa, kinetic model, arabitol
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Jakub Mésároš
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)