5. 8. 2020  13:06 Hortenzia
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BAK, D. -- ŠTEFUCA, V. Vývoj a charakterizácia systémov s imobilizovanými dehydrogenázami. Bakalářská práce. 2019.

Originální název:
Vývoj a charakterizácia systémov s imobilizovanými dehydrogenázami
Anglický název: Development and characterization of immobilized dehydrogenase systems
Český název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav biotechnológie
Druh publikace:
závěrečná práce
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: injection flow analysis, alkoholdehydrogenáza, immobilization, alcohol dehydrogenase, injekčná prietoková analýza, imobilizácia
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
22.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)