16. 9. 2019  12:51 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BAK, D. -- ŠTEFUCA, V. Vývoj a charakterizácia systémov s imobilizovanými dehydrogenázami. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Vývoj a charakterizácia systémov s imobilizovanými dehydrogenázami
Anglický název: Development and characterization of immobilized dehydrogenase systems
Český název:
Autor: Bc. Dávid Bak
doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Pracoviště: Ústav biotechnológie
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: injection flow analysis, alkoholdehydrogenáza, immobilization, alcohol dehydrogenase, injekčná prietoková analýza, imobilizácia
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Dávid Bak
Poslední změna: 22.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)