30. 3. 2020  11:45 Vieroslava
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BAK, D. -- ŠTEFUCA, V. Vývoj a charakterizácia systémov s imobilizovanými dehydrogenázami. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Vývoj a charakterizácia systémov s imobilizovanými dehydrogenázami
Anglický názov: Development and characterization of immobilized dehydrogenase systems
Český názov:
Autor: Bc. Dávid Bak
doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Pracovisko: Ústav biotechnológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: injection flow analysis, alkoholdehydrogenáza, immobilization, alcohol dehydrogenase, injekčná prietoková analýza, imobilizácia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Dávid Bak
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)