10. 8. 2020  13:03 Vavrinec
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BAK, D. -- ŠTEFUCA, V. Vývoj a charakterizácia systémov s imobilizovanými dehydrogenázami. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Vývoj a charakterizácia systémov s imobilizovanými dehydrogenázami
Anglický názov:
Development and characterization of immobilized dehydrogenase systems
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav biotechnológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: injection flow analysis, alkoholdehydrogenáza, immobilization, alcohol dehydrogenase, injekčná prietoková analýza, imobilizácia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)