16. 10. 2019  8:44 Vladimíra
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MATEÁŠ, M. -- SZARKA, A. Vplyv prídavku vody na účinnosť extrakcie pesticídov s využitím techniky QuEChERS - disperzná mikroextrakcia kvapalina-kvapalina. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Vplyv prídavku vody na účinnosť extrakcie pesticídov s využitím techniky QuEChERS - disperzná mikroextrakcia kvapalina-kvapalina
Anglický název: Effect of the water addition on pesticide extraction efficiency by using the technique QuEChERS - dispersive liquid-liquid microextraction
Český název:
Autor: Bc. Michal Mateáš
Ing. Agneša Szarka, PhD.
Pracoviště: Ústav analytickej chémie
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: disperzná mikroextrakcia kvapalina-kvapalina, pesticides, pesticídy, objem vody, volume of water, gas chromatography-mass spectroscopy, plynová chromatografia-hmotnostná spektrometria, dispersive liquid-liquid microextraction
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Michal Mateáš
Poslední změna: 22.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)