Aug 23, 2019   7:42 p.m. Filip
Academic information system

Faculty of Chemical and Food Technology - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

MATEÁŠ, M. -- SZARKA, A. Vplyv prídavku vody na účinnosť extrakcie pesticídov s využitím techniky QuEChERS - disperzná mikroextrakcia kvapalina-kvapalina. Bachelor thesis. 2019.

Original name: Vplyv prídavku vody na účinnosť extrakcie pesticídov s využitím techniky QuEChERS - disperzná mikroextrakcia kvapalina-kvapalina
English name: Effect of the water addition on pesticide extraction efficiency by using the technique QuEChERS - dispersive liquid-liquid microextraction
Czech name:
Written by (author): Bc. Michal Mateáš
Ing. Agneša Szarka, PhD.
Department: Institute of Analytical Chemistry
Kind of publication: final thesis
University: -
Type of work: Bachelor thesis
Place of publishing:
Year of publication: 2019
Number of pages:
Original language: Slovak
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Key words: slovak: disperzná mikroextrakcia kvapalina-kvapalina, pesticides, pesticídy, objem vody, volume of water, gas chromatography-mass spectroscopy, plynová chromatografia-hmotnostná spektrometria, dispersive liquid-liquid microextraction
Year of submission: 2019
Year of transmission:
 
Entry made by: Bc. Michal Mateáš
Last change: 06/22/2019 22:22 (Data import from library)