19. 9. 2019  6:12 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MATEÁŠ, M. -- SZARKA, A. Vplyv prídavku vody na účinnosť extrakcie pesticídov s využitím techniky QuEChERS - disperzná mikroextrakcia kvapalina-kvapalina. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Vplyv prídavku vody na účinnosť extrakcie pesticídov s využitím techniky QuEChERS - disperzná mikroextrakcia kvapalina-kvapalina
Anglický názov: Effect of the water addition on pesticide extraction efficiency by using the technique QuEChERS - dispersive liquid-liquid microextraction
Český názov:
Autor: Bc. Michal Mateáš
Ing. Agneša Szarka, PhD.
Pracovisko: Ústav analytickej chémie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: disperzná mikroextrakcia kvapalina-kvapalina, pesticides, pesticídy, objem vody, volume of water, gas chromatography-mass spectroscopy, plynová chromatografia-hmotnostná spektrometria, dispersive liquid-liquid microextraction
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Michal Mateáš
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)