16. 10. 2019  0:21 Vladimíra
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GAŇOVÁ, P. -- DERCO, J. Decolourization and detoxification of wastewater from the pulp and paper industry. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Decolourization and detoxification of wastewater from the pulp and paper industry
Český název:
Autor: Bc. Petra Gaňová
prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Pracoviště: Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: papierenský priemysel, dyes, wastewater, odpadová voda, farbivá, pulp and paper industry
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Petra Gaňová
Poslední změna: 22.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)