20. 9. 2019  5:12 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GAŇOVÁ, P. -- DERCO, J. Decolourization and detoxification of wastewater from the pulp and paper industry. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Decolourization and detoxification of wastewater from the pulp and paper industry
Český názov:
Autor: Bc. Petra Gaňová
prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: papierenský priemysel, dyes, wastewater, odpadová voda, farbivá, pulp and paper industry
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Petra Gaňová
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)