20. 9. 2020  12:40 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GAŇOVÁ, P. -- DERCO, J. Decolourization and detoxification of wastewater from the pulp and paper industry. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Decolourization and detoxification of wastewater from the pulp and paper industry
Český názov:
Autor:
Bc. Petra Gaňová
prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Pracovisko:
Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: papierenský priemysel, dyes, wastewater, odpadová voda, farbivá, pulp and paper industry
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Bc. Petra Gaňová
Posledná zmena:
22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)