21. 10. 2019  2:10 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DETKOVÁ, K R. -- JAKUBEC, P. Cross-couplings of Nitro Compounds and Their Potential in the Synthesis of Natural Products. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Cross-couplings of Nitro Compounds and Their Potential in the Synthesis of Natural Products
Český názov:
Autor: Bc. Katarína Ráchel Detková
Ing. Pavol Jakubec, PhD.
Pracovisko: Oddelenie organickej chémie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: cross-coupling, nitro compounds, anetol, skrížené kaplingy, anethole, nitrozlúčeniny
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Katarína Ráchel Detková
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)