21. 10. 2020  4:57 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HOLKOVIČOVÁ, T. -- SEKRETÁR, S. Bioaktívne látky z odpadov potravináskych výrob. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov:
Bioaktívne látky z odpadov potravináskych výrob
Anglický názov:
Bioactive Substances from Food Production Wastes
Český názov:
Autor:
Bc. Tatiana Holkovičová
doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD.
Pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie
Ústav potravinárstva a výživy
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: bioaktívne látky, extraction, potravinový odpad, extrakcia, phytochemicals, bioactive compounds, fytochemikálie, food waste
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Tatiana Holkovičová
Posledná zmena:
22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)