23. 10. 2020  14:13 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KANCÍROVÁ, E. -- HYBENOVÁ, E. Antioxidanty vo víne. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov:
Antioxidanty vo víne
Anglický názov:
Antioxidants in wine
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: red wine, health effects, antioxidačná aktivita, polyphenol compounds, zdravotné účinky, červené víno, antioxidant activity, polyfenolové látky
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Bc. Eva Kancírová
Posledná zmena:
22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)