18. 10. 2019  1:33 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KANCÍROVÁ, E. -- HYBENOVÁ, E. Antioxidanty vo víne. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Antioxidanty vo víne
Anglický názov: Antioxidants in wine
Český názov:
Autor: Bc. Eva Kancírová
Ing. Eva Hybenová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: red wine, health effects, antioxidačná aktivita, polyphenol compounds, zdravotné účinky, červené víno, antioxidant activity, polyfenolové látky
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Eva Kancírová
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)