21. 10. 2019  2:39 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LEFKOVITŠOVÁ, V. -- ŠIMKOVIČ, M. Antagonizmus ako podnet pre syntézu proteináz u húb z rodu Trichoderma. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Antagonizmus ako podnet pre syntézu proteináz u húb z rodu Trichoderma
Anglický názov: Antagonistic interaction as the stimulus for the synthesis of proteinases in members of the genus Trichoderma
Český názov:
Autor: Bc. Veronika Lefkovitšová
doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: proteolytic enzymes, Trichoderma spp., proteolytické enzými, biologická kontrola, mycoparazitism, biological control, mykoparazitizmus
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Veronika Lefkovitšová
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)