21. 10. 2020  4:59 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LEFKOVITŠOVÁ, V. -- ŠIMKOVIČ, M. Antagonizmus ako podnet pre syntézu proteináz u húb z rodu Trichoderma. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Antagonizmus ako podnet pre syntézu proteináz u húb z rodu Trichoderma
Anglický názov:
Antagonistic interaction as the stimulus for the synthesis of proteinases in members of the genus Trichoderma
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav biochémie a mikrobiológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: proteolytic enzymes, Trichoderma spp., proteolytické enzými, biologická kontrola, mycoparazitism, biological control, mykoparazitizmus
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)