19. 10. 2019  11:45 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ZÁŇ, M. -- ŠIMKOVIČ, M. Izolácia rastlinných myrozináz chromatografickými metódami. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Izolácia rastlinných myrozináz chromatografickými metódami
Anglický názov: Isolation of plant myrosinases by chromatography techniques
Český názov:
Autor: Bc. Matej Záň
doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Myrosinase, Lepidium sativum, chromatography, chromatografia, Myrozináza
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Matej Záň
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)