19. 9. 2019  9:07 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SUJOVÁ, L. -- DUDÁŠ, J. Analýza možností výroby tiosíranu amónneho. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Analýza možností výroby tiosíranu amónneho
Anglický názov: Analysis of Ammonium Thiosulfate Production
Český názov:
Autor: Bc. Lenka Sujová
doc. Ing. Jozef Dudáš, PhD.
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: produkcia, tiosíran amónny, production, ammonium thiosulfate, absorption, absorpcia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Lenka Sujová
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)