23. 9. 2020  3:06 Zdenka
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SUJOVÁ, L. -- DUDÁŠ, J. Analýza možností výroby tiosíranu amónneho. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Analýza možností výroby tiosíranu amónneho
Anglický názov:
Analysis of Ammonium Thiosulfate Production
Český názov:
Autor: Bc. Lenka Sujová
doc. Ing. Jozef Dudáš, PhD.
Pracovisko:
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: produkcia, tiosíran amónny, production, ammonium thiosulfate, absorption, absorpcia
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Lenka Sujová
Posledná zmena:
22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)