21. 9. 2019  15:28 Matúš
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

TKÁČOVÁ, K. -- STELTENPOHL, P. Separácia produktov biotransformácie z ich vodných roztokov extrakciou. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Separácia produktov biotransformácie z ich vodných roztokov extrakciou
Anglický název: Separation of biotransformation products from their aqueous solutions by liquid extraction
Český název:
Autor: Bc. Kristína Tkáčová
doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.
Pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: rektifikácia, extrakcia, extraction, propanol, 1-propanol, rectification
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Kristína Tkáčová
Poslední změna: 22.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)