16. 10. 2019  23:16 Vladimíra
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TKÁČOVÁ, K. -- STELTENPOHL, P. Separácia produktov biotransformácie z ich vodných roztokov extrakciou. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Separácia produktov biotransformácie z ich vodných roztokov extrakciou
Anglický názov: Separation of biotransformation products from their aqueous solutions by liquid extraction
Český názov:
Autor: Bc. Kristína Tkáčová
doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: rektifikácia, extrakcia, extraction, propanol, 1-propanol, rectification
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Kristína Tkáčová
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)