18. 10. 2019  1:38 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LABANC, M. -- HAYDARY, J. Energetická integrácia dvojstupňového splyňovania odpadu a biomasy. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Energetická integrácia dvojstupňového splyňovania odpadu a biomasy
Anglický názov: Energy Integration of Two Stage Gasification of Waste and Biomass
Český názov:
Autor: Bc. Márton Labanc
doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: dvojstupňové splyňovanie, pyrolýza, pyrolysis, energetická integrácia, biomass, biomasa, two - stage gasification, energy integration
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Márton Labanc
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)