17. 10. 2019  15:25 Hedviga
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LEPÁČEK, M. -- KRYŠTOFOVÁ, S. Vápnikové kanály v rode Trichoderma. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Vápnikové kanály v rode Trichoderma
Anglický názov: Calcium channels in Trichoderma genus
Český názov:
Autor: Bc. Marek Lepáček
Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Trichoderma reesei, Cch1, calcium, vápnik, Mid1
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Marek Lepáček
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)