27. 10. 2020  13:51 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VÍMIOVÁ, V. -- OLEJNÍKOVÁ, P. Biologická ochrana rastlín v ekologickom poľnohospodárstve. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov:
Biologická ochrana rastlín v ekologickom poľnohospodárstve
Anglický názov:
Biocontrol agents in Eco-farming.
Český názov:
Autor:
Pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: mycoparasitism, silver, striebro, H2O2, Trichoderma sp., mykoparazitizmus, Sanosil Super 25
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)