21. 10. 2019  2:12 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VÍMIOVÁ, V. -- OLEJNÍKOVÁ, P. Biologická ochrana rastlín v ekologickom poľnohospodárstve. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Biologická ochrana rastlín v ekologickom poľnohospodárstve
Anglický názov: Biocontrol agents in Eco-farming.
Český názov:
Autor: Bc. Viktória Vímiová
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
Pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: mycoparasitism, silver, striebro, H2O2, Trichoderma sp., mykoparazitizmus, Sanosil Super 25
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Viktória Vímiová
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)