21. 10. 2020  3:52 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BRUZDOVÁ, M. -- OLEJNÍKOVÁ, P. Baktérie rezistentné voči antimikrobiálnym zlúčeninám vo vodách určených na pitné účely. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov:
Baktérie rezistentné voči antimikrobiálnym zlúčeninám vo vodách určených na pitné účely
Anglický názov:
Resistant bacteria againt antimicrobial compounds in drinking water
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav biochémie a mikrobiológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: antibiotics, mechanizmus účinku, mechanism of action, mechanizmus rezistencie, mechanism of resistance, baktérie, bacteria, antibiotiká
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)