15. 10. 2019  23:09 Terézia
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠVÁBIK, P. -- TIŇO, R. Možnosti tvorby ochranných vrstiev na povrchoch prírodných materiálov účinkom nízkoteplotnej atmosférickej plazmy. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Možnosti tvorby ochranných vrstiev na povrchoch prírodných materiálov účinkom nízkoteplotnej atmosférickej plazmy
Anglický název: Possibilities of formation of protective layers on surfaces of natural materials due to low temperature atmospheric plasma
Český název:
Autor: Bc. Peter Švábik
doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Pracoviště: Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: plazmová hydrofobizácia, plazmová polymerizácia, superhydrofobicita, superhydophobicity, plasma hydrophobization, plasma polymerization, depozícia CF4 a C2F6 plazmou, atmosférická plazma, deposition of CF4 and C2F6 by plasma, plasma hydrophobization, atmospheric plasma
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Peter Švábik
Poslední změna: 22.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)