18. 10. 2019  0:59 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KADLEČÍK, I. -- ŠMOGROVIČOVÁ, D. Charakterizácia kvasiniek potenciálne využiteľných na produkciu špeciálnych pív. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Charakterizácia kvasiniek potenciálne využiteľných na produkciu špeciálnych pív
Anglický názov: Characterisation of Yeasts with Potential to Produce Special Beers
Český názov:
Autor: Bc. Ivan Kadlečík
doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD.
Pracovisko: Ústav biotechnológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: kvasenie, yeasts, kvasinky, fermentation, non-alcoholic beer, nealkoholické pivo
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Ivan Kadlečík
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)